Suất bơi hồ kỳ đồng Quận 3

Địa chỉ hồ bơi kỳ đồng
November 18, 2019
Địa chỉ hồ bơi kỳ đồng Quận 3
November 18, 2019

Suất Bơi Hồ Kỳ Đồng Quận 3 TPHCM.

Thật tuyệt vời khi bạn lựa chọn hồ bơi kỳ đồng Quận 3 của chúng tôi làm địa điểm đi bơi cuối tuần, cũng có thể vô tình bạn được một ai đó giới thiệu về hồ bơi của chúng tôi.

Có rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi suất bơi hồ kỳ đồng như thế nào? tại sao tìm hoài không ra. Nay chúng tôi viết riêng một bài để cung cấp thông tin về suất bơi hồ bơi kỳ đồng để các bạn nắm rõ.

Hiện nay suất bơi bắt đầu từ lúc 6h sáng đến 19h tối các ngày. Cứ 1h bơi là một xuất bơi, chúng tôi mở của luôn buổi trưa.

Hồ bơi kỳ đồng thay nước vào thứ mấy? hiện nay hồ bơi kỳ đồng của chúng tôi thay nước hàng tuần vào thứ 2.

Số điện thoại của hồ bơi kỳ đồng: 0898259632

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0934 027 123
Địa Chỉ