Chương Trình & Học Phí

Sau đây là bảng giá học phí của Trung Tâm chúng tôi:

  • Đối với trẻ em từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi: 2.500.000 vnđ/12 buổi/ học viên.
  • Đối với trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi: 3.000.000 vnđ/12 buổi/ học viên (cam kết biết bơi sau khi kết thúc khoá học).
  • Đối với người lớn từ 18 tuổi trở lên: 2.500.000 vnđ/12 buổi/học viên (cam kết biết bơi sau khoá học).

Chương trình khuyến mãi giảm học phí:

  • Đăng ký 2 người giảm 10% trên tổng học phí.
  • Đăng kí 3 người giảm 15% trên tổng học phí
  • Đăng kí trên 4 người giảm 20% tổng học phí.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0934 027 123.

0934 027 123
Địa Chỉ