3 cấp độ để đánh giá trẻ em biết bơi.

Thế nào là biết bơi?
October 4, 2019
Thực hiện nguyên tắc an toàn khi đi bơi
October 5, 2019

 3 cấp độ để đánh giá về kỹ năng phòng chống đuối nước ở trẻ em.

Biết bơi ban đầu và kỹ năng phòng chống đuối nước – cấp độ 1, bao gồm:

Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuốinước.

– Kỹ năng bơi: Lên xuống bể an toàn; bơi từ 1- 2 kiểu bơi và bơi được ít nhất 25m.

– Thực hành tình huống bị rơi xuốngnước,xoaytưthếthânngười, đứng lên, nổi ngửa, đứng nước được ít nhất 01 phút 30 giây, bơivàobờ.

– Kỹ năng cứu đuối gián tiếp trên bờ.

>>> Xem thêm: học bơi TPHCM

Củng cố kỹ năng bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước – cấp độ 2, bao gồm:

– Kiểm tra về kiến thức, kỹ năng phòng chống đuốinước.

– Kỹ năng bơi: Lên xuống bể an toàn; bơi từ 1- 2 kiểu bơi và bơi được ít nhất 50m.

– Kỹ năng lặn chìm, di chuyển 3m trong nước, nổi người đứng lên thực hiện đứng nước,nổi ngửa được ít nhất 02 phút, bơi vào bờ.

– Kiểm tra kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước (xử lý tình huống khi bị nhiễm lạnh, đuối sức, khi bị chuột rút, …thả lỏng người, nổi ngửa hoặc đứng nước và gọi người đến cứu).

– Kỹ năng cứu đuối gián tiếp trên bờ và dướinước.

* Lưu ý:  Cứu đuối gián tiếp ở dưới nước không áp dụng đối với học sinh độ tuổi tiểu học bởi vì các em còn quá nhỏ, chưa đủ khả nằn xử lý các tình huống dưới nước khi cứu đuối.

Xem thêm: kỹ thuật bơi sải.

Biết bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước – cấp độ 3, bao gồm:

– Kiểm tra lýkiến thức, kỹ năng phòng chống đuốinước.

– Kỹ năng bơi: Lên xuống bể an toàn; bơi từ 1- 2 kiểu bơi và bơi được ít nhất 100 m.

– Kỹ năng lặn chìm, di chuyển 5m trong nước, nổi người đứng lên thực hiện đứng nước,nổi ngửa được ít nhất 03phút, bơi vào bờ.

– Kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước(xử lý tình huống bị ôm bám dưới nước).

– Kỹ năng cứu đuối gián tiếp trên bờ và xuống nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0934 027 123
Địa Chỉ